Ontvangst Goederen
16-07-2019

Vrijwilligers voor ontvangst van goederen.
Op zaterdagen en evt. andere dagen, tijden in overleg.


Info bij Serge Hogendoorn of Paul van Soelen, 0297-568608
Of loop even bij ons binnen!