Over Ceres

 

Stichting Ceres

 

Kringloopcentrum Stichting Ceres bestaat al sinds 1983 in Uithoorn. Inmiddels is Stichting Ceres uitgegroeid tot een landelijk erkend kringloopcentrum. Stichting Ceres is lid van de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN). Een waarborg dat u bij een goede en betrouwbare kringloopwinkel koopt.
 
Stichting Ceres wil met haar kringloopcentrum een actieve bijdrage leveren aan een duurzaam (her-)gebruik van goederen. De goederen die voor hergebruik geschikt zijn, worden door Stichting Ceres ingezameld of opgehaald. Daarna volgt in het magazijn een uitgebreide controle van de goederen. Alvorens de goederen in de winkel te plaatsen, worden deze gecontroleerd of ze compleet zijn, niet defect of beschadigd zijn en of de artikelen schoon zijn. Eventuele kleine reparaties worden in het magazijn direct uitgevoerd. De in de winkel geplaatste goederen zijn daarna voor een redelijke prijs te koop. Tevens wordt door Stichting Ceres kleding ingezameld. Onder andere via kledingcontainers. Nadat de kleding is gesorteerd, wordt een deel in de winkel verkocht en een deel is bestemd voor de derde wereldlanden.
 

Stageplaatsen

 

Stichting Ceres is een door SBB (voorheen ECABO) erkend leerbedrijf en stelt op jaarbasis vele uren beschikbaar aan jongeren welke binnen de organisatie ervaring kunnen opdoen via maatschappelijke- en beroepsmatige stages. Tevens verzorgt Stichting Ceres stages voor scholieren van alle middelbare scholen in de gemeente Uithoorn.
 

Vrijwilligers

 

Stichting Ceres werkt voornamelijk met vrijwilligers. Deze vrijwilligers werken enkele dagdelen per week voor Stichting Ceres. Vrijwilligers zijn de drijvende en stille kracht achter Stichting Ceres. Stichting Ceres heeft vrijwilligers met een maatschappelijke achterstand tot de arbeidsmarkt, vrijwilligers  met een lichamelijke- of geestelijke beperking, vrijwilligers die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt en mensen die het geweldig vinden om in hun vrije tijd Stichting Ceres met hun vrijwilligerswerk te ondersteunen. Veel van de vrijwilligers zijn gespecialiseerd in hun werkzaamheden door ervaring en/of opleiding.

 

Goede doelen

 

Stichting Ceres is een non-profitorganisatie en werkt daarom zonder winstoogmerk. Alle gelden die Stichting Ceres niet nodig heeft voor haar exploitatie, worden op jaarbasis geschonken aan diverse en wisselende goede doelen. In het verleden heeft Stichting Ceres onder andere Stichting Aap en Kika ondersteund. Daarnaast heeft Stichting Ceres op haar balie bij de kassa een grote spaarbus staan. De gelden uit deze spaarbus zijn jaarlijks bestemd voor een wisselend 'goed doel'. Na kinderboerderij 'De Olievaar', de Uithoornse Voedselbank en in 2017 de Dierenbescherming, gaan de gespaarde gelden uit deze spaarbus in 2018 naar De Zonnebloem.
 

Bedrijfsleven

 

Het bedrijfsleven is voor Stichting Ceres ook van groot belang. Niet alleen voor financiële ondersteuning, maar ook voor wat betreft goederen die zij niet meer nodig hebben, bijvoorbeeld door verbouwing of verhuizing.

 

Vacatures

 

Regelmatig zoekt Stichting Ceres vrijwilligers voor diverse afdelingen. Alle dagen en tijden zijn uiteraard bespreekbaar. Zie voor vacatures de pagina: vacatures.