Wie is stichting ceres?

Stichting Ceres

Stichting Ceres Kringloopcentrum bestaat in 2024 maar liefst 40 jaar.

Al sinds 1984 is Stichting Ceres in Uithoorn gevestigd en zet men zich in voor duurzaamheid en goede doelen. Inmiddels is Stichting Ceres uitgegroeid tot een landelijk bekend kringloopcentrum. Stichting Ceres is tevens een ANBI erkende Kringloopwinkel. Stichting Ceres wordt niet gesubsidieerd. Stichting Ceres heeft vanuit haar statuten drie hoofddoelen. Het aanbieden van vrijwilligerswerk, een actieve bijdrage leveren aan een duurzaam (her-)gebruik van goederen en met het verkopen van goederen geld inzamelen voor diverse (wisselende) goede doelen.

Duurzaam (her-)gebruik

Stichting Ceres wil met haar kringloopcentrum een actieve bijdrage leveren aan een duurzaam (her-)gebruik van goederen. De goederen die voor hergebruik geschikt zijn, worden door Stichting Ceres ingezameld of opgehaald. Daarna volgt in het magazijn een uitgebreide controle van de goederen. Alvorens de goederen in de winkel te plaatsen, worden deze gecontroleerd of ze compleet zijn, niet defect of beschadigd zijn en of de artikelen schoon zijn. Eventuele kleine reparaties worden in het magazijn direct uitgevoerd.

De in de winkel geplaatste goederen zijn daarna voor een redelijke prijs te koop. Tevens wordt door Stichting Ceres kleding ingezameld. Nadat de kleding is gesorteerd, wordt een groot deel in de winkel verkocht. Daarnaast wordt een deel bestemd voor de derde wereldlanden. Voor Stichting Ceres is het prettig indien de kleding schoon wordt aangeleverd.

Goede doelen

Stichting Ceres is een non-profitorganisatie en werkt daarom zonder winstoogmerk. Alle gelden die Stichting Ceres niet nodig heeft voor haar exploitatie, worden op jaarbasis geschonken aan diverse en wisselende goede doelen. Stichting Ceres steunt onder andere Kika. En in 2022 onder andere naar Giro 555 voor de Oekraïne. Daarnaast heeft Stichting Ceres op haar balie bij de kassa een grote spaarbus staan.
 
De gelden uit deze spaarbus zijn jaarlijks bestemd voor een wisselend ‘goed doel’ in de gemeente Uithoorn. De afgelopen jaren zijn onder andere gelden vanuit de spaarbus gegaan naar kinderboerderij ‘De Olievaar’, de Uithoornse Voedselbank, de Dierenbescherming (afdeling Uithoorn), De Zonnebloem (afdeling Uithoorn-De Kwakel), het Jeugdfonds Sport & Cultuur (afdeling Uithoorn).en naar de Dierenambulance De Ronde Venen / Amstelland (afdeling Uithoorn).

 

Stageplaatsen

Stichting Ceres biedt stageplekken (tevens maatschappelijke stage) aan scholieren van alle middelbare scholen uit de gemeente Uithoorn, de gemeente Aalsmeer, de gemeente Amstelveen en de gemeente De Ronde Venen. Uiteraard zijn scholieren ook uit andere gemeenten van harte welkom.

Vrijwilligers

Stichting Ceres werkt voornamelijk met vrijwilligers. Deze vrijwilligers werken enkele dagdelen per week voor Stichting Ceres. Vrijwilligers zijn de drijvende en stille kracht achter Stichting Ceres. Stichting Ceres heeft vrijwilligers met een maatschappelijke achterstand tot de arbeidsmarkt, vrijwilligers met een lichamelijke- of geestelijke beperking, vrijwilligers die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt en mensen die het geweldig vinden om in hun vrije tijd Stichting Ceres met hun vrijwilligerswerk te ondersteunen.

 

Vacatures

Regelmatig zoekt Stichting Ceres vrijwilligers voor diverse afdelingen. Alle dagen en tijden zijn uiteraard bespreekbaar. Zie voor vacatures de pagina: vacatures.