Vertrouwenspersoon

Wat te doen bij het signaleren van grensoverschrijdend gedrag en/of seksuele intimidatie?

Indien u signaleert dat er sprake is van grensoverschrijdend gedrag en/of seksuele intimidatie verzoeken wij zo snel als mogelijk hier melding van te doen aan de vertrouwenspersoon van Stichting Ceres Kringloopcentrum.

Wat doet de vertrouwenspersoon?

Bij de vertrouwenspersoon kan iedereen een melding doen over vermoedens / twijfels over de (seksuele) veiligheid van medewerkers en vrijwilligers va Stichting Ceres. Dit kan gaan over het hebben van ongemakkelijk gevoel over een situatie, een onprettige ervaring tot het melden van niet wenselijk gedrag van een collega.
Een melding kan ook worden gedaan bij de directie van Stichting Ceres. Deze zal de melding dan aan de vertrouwenspersoon doorgeven.

De vertrouwenspersoon zal elke melding serieus en vertrouwelijk behandelen en zo nodig de benodigde stappen ondernemen. Met haar relevante achtergrond kunt u ervan uitgaan dat elke melding zorgvuldig zal worden behandeld.

Wie is de vertrouwenspersoon van Stichting Ceres?

Marita van Kleij, financieel- en personeelsmedewerkster. Zij is aan te spreken bij Stichting Ceres en/of via het emailadres maritavankleij@ceres-kringloop.nl

Vacatures

Regelmatig zoekt Stichting Ceres vrijwilligers voor diverse afdelingen. Alle dagen en tijden zijn uiteraard bespreekbaar.